Coop är en av de största kedjorna inom dagligvaruhandeln i Sverige. Vi har ett starkt varumärke och vill ha butiker som är kända för matglädje och inspiration där kunden sätts i centrum. Vi har ett stort miljöengagemang och i dagsläget står vi för nästan hälften av den svenska livsmedelshandelns försäljning av ekologiska varor.

Konsumentföreningen Göta (Kf Göta) är ett av de större företagen i Småland och driver detaljhandel i 50 butiker (Coop Nära, Coop Konsum, Coop, Coop Extra, Stora Coop) över hela Småland samt på Öland. Av dessa drivs ett antal butiker i franchiseform, som Coopföretag. Vi är ca 1100 medarbetare och omsätter ca 2 000 milj kronor under ett år. Föreningen ägs av sina 226 000 medlemmar, vilka via förtroendevalda och ägarombud utövar sitt ägarinflytande. Vi letar ständigt efter duktiga ledare som kan ta ansvar för driften av våra butiker. 

Vi har två typer av ledande befattningar inom Kf Göta; butikschef och säljledare. 

Butikschef

Rollen som butikschef inom Kf Göta innebär att du inom ramen för konceptet får mycket stor personlig frihet samtidigt som kedjeföretagets resurser i form av försäljnings-, ekonomi, informations- och personalstöd finns till hands. Din närmaste chef blir butiksområdeschefen och i butiken leder du tillsammans med säljledarna butikens ledningsgrupp.

Vi söker butikschefer som har branschkunnighet och affärsmannaskap att driva en framgångsrik allivsbutik. Vi tror vi att du som söker kan ha en bakgrund inom detaljhandeln, livsmedels- eller restaurangbranschen, men viktigast är att du har ett kund-, mat- och säljintresse samt förmågan att vara en bra ledare.   

Tillsammans med säljledarna ansvarar du för den dagliga driften och viktiga beslut som påverkar butikens utveckling. Du har det yttersta ansvaret för måluppfyllnad, budget, resultat och personal. Med matglädje som ledord och med kunden i fokus är du duktig på att engagera medarbetarna till att skapa en välkomnande atmosfär i din butik. Med affärsidén som utgångspunkt skall du driva butiken i enlighet med organisationens uppsatta mål, rutiner och koncept.

Arbetet som butikschef ställer höga krav på ansvar, samarbetsförmåga, problemlösningsförmåga, kreativitet och kvalitetsmedvetenhet gentemot kunder och medarbetare. Vi söker dig som tidigare har haft en ledande ställning med personal- och resultatansvar.  Du har dessutom en positiv ledarstil som präglas av tydlighet, beslutsmässighet, noggrannhet och engagemang. 

Tjänsten som butikschef är på heltid. Utöver grundlönen har finns förmåner såsom friskvårdsersättning och personalrabatt i alla Kf Götas butiker. 

Säljledare

Som säljledare inom Kf Göta ansvarar du för en av butikens tre avdelningarna; mat och dryck, mat och matlagning eller non food. 

Att arbeta som säljledare innebär att du är direkt underställd butikschefen, ingår i butikens ledningsgrupp och får en viktig funktion i butikens fortsatta utveckling. Därför efterfrågar vi personer med ett tydligt ledarskap och ett starkt driv att motivera och engagera andra. Vi tror vi att du som söker kan ha en bakgrund inom detaljhandeln, livsmedels- eller restaurangbranschen, men viktigast är att du har ett kund-, mat- och säljintresse samt förmågan att vara en bra ledare.    

Med affärsidén som utgångspunkt ansvarar du, tillsammans med butikschefen, för att butikens koncept följs och att avdelningen arbetar mot fastställda mål. Du har resultatansvar på din avdelning och du säkrar att kampanjer och aktiviteter på bästa sätt följs upp, att sortiment och priser stämmer samt att kunderna upplever en välkomnande och inspirerande atmosfär i butiken.

Som säljledare har du personalansvar för säljarna på din avdelning, vilket innefattar att du på ett förtroendeingivande sätt planerar och leder det dagliga arbetet. Du ser till att dina medarbetare med glädje ger det bästa kundbemötandet. Rollen innebär även att du har utvecklingssamtal, lönesamtal och har hand om dina medarbetares individuella utveckling. 

Ditt ledarskap skall präglas av god samarbetsförmåga och förmåga att hantera stress. 

Tjänsten är på heltid med schemalagd arbetstid. Utöver grundlönen har du ett befattningstillägg samt förmåner såsom friskvårdsersättning och personalrabatt i alla Kf Götas butiker. 

Låter detta intressant? Välkommen att registrera din intresseanmälan här. Din ansökan tas omhand av personalavdelningen och urval kommer att ske löpande efterhand som vi har lediga tjänster. Ange gärna i din ansökan vilket område eller butik som du är intresserad av och gärna dina tankar kring detta.


Logga in och skicka intresseanmälan

Tillbaka till lediga jobb